آدرس شرکت : قزوین – شهرصنعتی ليا (پارك صنعتی) خیابان ذکریای رازی – خیابان سعدی

تلفن تماس : ۰۲۸۳۳۴۵۳۹۷۳ 

کدپستی : ۳۴۴۹۱۳۵۵۳۷ 

ساعات پاسخگویی :  شنبه– پنجشنبه . ۹:۰۰  – ۱۸:۳۰

پست الکترونیکی : info@akalborz.com

فرم تماس و ارسال رزومه