Monthly Archives: بهمن 1399

حضور مدیر عامل شرکت آلومینیوم البرز در صدا و سیمای استان قزوین

مهندس کوچک نیا

تبعات شیوع ویروس کرونا و تاثیر آن روی صنایع فلزی

مدیرعامل آلومینیوم کاران البرز عنوان کرد: شیوع ویروس کرونا علاوه بر آنکه تبعات منفی برای اقتصاد جهانی ایجاد کرده، هزینه‌های دیگری را نیز به واحدهای تولیدی تحمیل کرده است. شرکت‌ها برای حفظ فعالیت و تامین سلامتی کارکنان خود، باید تمام پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند و به‌طور مرتب ورودی‌ها، خروجی‌ها و سطوح کارگاه‌ها را ضدعفونی […]

مدیرعامل آلومینیوم کاران البرز: وعده‌ها برای «جهش تولید» نباید در حد شعار باقی بماند.

پنجره‌ ایرانیان؛ مدیرعامل آلومینیوم کاران البرز گفت: برای توسعه هر صنعتی لازم است دولت به وظیفه حمایتی خود عمل کند اما مشخص نیست که دولت چه ملاکی برای حمایت خود از تولیدکنندگان به‌خصوص در شرایط بحرانی دارد. تولیدکنندگان تنها در حال تلاش هستند که بتوانند با حفظ سرمایه مالی و نیروی انسانی خود از بحران […]

آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم کاران البرز

  آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم کاران البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 252 و شناسه ملی 10570014499 تغییرات شرکت آلومینیوم کاران البرز (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx99 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/07/xxx9 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عزیزاله کوچک نیا با کد ملی xxxxxxxxx5 بعنوان رییس هییت […]